วิธีเซฟแบตเตอรี่โทรศัพท์เมื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi Hotspot


สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์หรือไอโฟนต่างก็มีฟังก์ชั่นการใช้งาน Wi-Fi Hotspot เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ทำให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากๆ อย่างไรก็ตามการใช้งาน Wi-Fi Hotspot มีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่
สมาร์ทโฟนจะใช้แบตเตอรี่มากขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อข้อมูลอินเตอร์เนต ซึ่งจะทำงานหนักขึ้นเมื่อมีการเปิดใช้ Wi-Fi Hotspot จะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะมีการส่งข้อมูลจำนวนมากเพื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆ หากคุณใช้งาน Wi-Fi Hotspot อย่างหนัก จะส่งผลให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงไปด้วย
เคล็ดลับการประหยัดแบตเตอรี่
# ปิดการใช้งานบริการที่ไม่จำเป็นบนสมาร์ทโฟน
• ปิดการใช้งาน WiFi เมื่อมีการใช้งาน Wi-Fi Hotspot ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือที่ให้บริการอยู่แล้ว ควรปิดการใช้งาน WiFi เพราะไม่จำเป็นต้องใช้ เพื่อไม่ให้มีการทำงานร่วมกัน
• ปิดการใช้งานโหมดบอกตำแหน่งที่อยู่ หรือ Location services บนไอโฟนทำได้โดยไปยัง Settings > Privacy > Location Services และทำการปิดการใช้งาน ส่วนบนแอนดรอยด์ทำได้โดยไปยังหมวดการตั้งค่า
# หน้าจอโทรศัพท์เป็นแหล่งสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ ดังนั้นการลดความสว่างหน้าจอก็เป็นอีกหนึ่งในการประหยัดพลังงาน
• บนไอโฟนไปยังการตั้งค่า Settings > Display & Brightness
• บนแอนดรอยด์ทำได้โดยไปยัง Settings > My device > Display > Brightness
• ตั้งค่าเวลาการเข้าสู่ Lock screen ให้สั้นที่สุด หรือการตั้งค่า Screen timeout, Auto-Lock เพราะการเปิดหน้าจอไม่ให้เข้าสู่ Lock screen ทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนัก
# การแจ้งเตือนที่มากไปก็มีผลต่อแบตเตอรี่ คุณสามารถตั้งค่าเป็นโหมดห้ามรบกวนได้ในบางเวลาที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้งานแอปเหล่านั้น
# แบตเตอรี่จะทำงานหนักเมื่อเครื่องร้อน ดังนั้นควรพักให้เครื่องเย็นสักพักก่อน
# เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย แต่ไม่อยากปิดการใช้งาน Wi-Fi Hotspot สามารถเสียบชาร์จกับ Laptop ได้